work

BM 360

Mašina za izradu slijepog šava sa mehanizmom za preskok 1:2 – 1:1. Maksimalna brzina šivenja 2500 u/min.

Brošura