work

PRATIKA CPL

Električni kotao za peglanje zapremine 4,5 litra sa peglom. Opremljen sa dodatnim spremnikom za vodu i pumpom sa postoljem.

Brošura