work

US 81300

Dvoiglena mašina za obradu ivica sa sigurnosnim šavom i gornjim i donjim transportom.

Brošura