work

FOZ 522 H

Jednoiglena laktovka za izradu cik-cak šava u 2 tačke na srednjim i težim materijalima. Mašina je opremljena horizontalnim grajferom i gornjim transportom. Maksimalna brzina šivenja 1800 u/min.

Brošura