work

OV 804-055

Overlovka sa 3 konca, automatskim podmazivanjem i diferencijalnim transportom. Širina šava 5 mm. Mašina je namjenjena za obradu ivica glomaznih predmeta u trikotaži. Maksimalna brzina šivenja 6000 u/min.

Brošura