work

OV 814-240

Overlovka sa 4 konca, automatskim podmazivanjem i diferencijalnim transportom. Razmak igala 2 mm, širina šava 4 mm. Maksimalna brzina šivenja 6000 u/min.

Brošura