work

OVT 534-240 DD

Overlovka sa 4 konca, automatskim podmazivanjem, kombinovanim gornjim i diferencijalnim transportom i pogonskim motorom ugrađenim u glavu mašine. Razmak igala 2 mm, širina šava 4 mm. Maksimalna brzina šivenja 6500 u/min.

Brošura