work

OV 114

Overlovka sa 4 konca i diferencijalnim transportom. Mašina je namjenjena za kućnu upotrebu.

Brošura